P/2013 R3 (Catalina-PANSTARRS)

P/2013 R3 (Catalina-PANSTARRS)
2013 Oct. 13.94 UT: m1=17.1 CCD, Dia.=0.28′, Tail=0.8′ in PA 244 deg ... 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD... V.Gerke & T.Prystavski (Ka-Dar observatory, TAU station C32, remotely Nizhniy Arkhyz, Russia)
Advertisements