C/2013 P3 (Palomar)

C/2013 P3 (Palomar)
2013 Nov. 09.86 UT: m1=18.0 CCD, Dia.=0.24′, Tail=0.3′ in PA 358 deg ... 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD... V.Gerke & T.Prystavski (Ka-Dar observatory, TAU station C32, remotely Nizhniy Arkhyz, Russia)
Advertisements