C/2013 L2 (Catalina)

C/2013 L2 (Catalina)
2013 Aug. 30.78 UT: m1=18.8: CCD, Dia.=0.19′, Tail= 0.3′ in PA: 139 deg ... 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD... V.Gerke & T.Prystavski (Ka-Dar observatory, TAU station C32, remotely Nizhniy Arkhyz, Russia)
Advertisements