C/2013 J6 (Catalina)

C/2013 J6 (Catalina)
2013 June 30.83 UT: m1=18.7 CCD, Dia.=0.24′... 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD... V.Gerke & T.Prystavski (Ka-Dar observatory, TAU station C32, remotely Nizhniy Arkhyz, Russia)
Advertisements