C/2013 H2 (Boattini)

C/2013 H2 (Boattini)
2013 May. 10.94 UT: m1=17.6 CCD, Dia.=0.25′, Tail= 0.6′ in PA: 144 deg ... 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD... V.Gerke & T.Prystavski (Ka-Dar observatory, TAU station C32, remotely Nizhniy Arkhyz, Russia)
Advertisements