C/2013 G5 (Catalina)

C/2013 G5 (Catalina)
2013 Jul. 08.88 UT: m1=[15.3 NEGATIVE... 50.8-cm L (307x)... Sandor Szabo (Hungary)
2013 May. 29.85 UT: m1=17.2: CCD, Dia.=0.87′... 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD... V.Gerke & T.Prystavski (Ka-Dar observatory, TAU station C32, remotely Nizhniy Arkhyz, Russia)
Advertisements