C/2013 D1 (Holvorcem)

C/2013 D1 (Holvorcem)
2013 May  10.79 UT: m1=17.2: CCD, Dia.=&0.4′, Tail= 0.3′ in PA: 80 deg ... 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD... V.Gerke & T.Prystavski (Ka-Dar observatory, TAU station C32, remotely Nizhniy Arkhyz, Russia)
Advertisements